مقالات
قافله مستدام عشاق شهر فیروزه‌ای، نگاهی به اصفهان شناسان
عبدالمهدی رجایی، اصفهان تنها یک خاک نیست ، قطعه ای از زمین یا یک سرزمین‌. اصفهان یک تاریخ بلند است در قابی از جغرافیا‌. شهری است از شهرهای اساطیری عالم که گاه آدمیان در رؤیاهای فلسفی خود ساخته است همچون شهر خدا‌. این چنین است که از روزگار دیروز تا فردا و فرداها ، همیشه کسانی بوده اند و هستند که به این شهر فیروزه ای ، عشق بورزند‌. دربارة آن بنویسند و نام بلند آوازة آنرا به قلم، زیبایی بخشند‌... »ادامه
+ دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۸
تاریخ نگاری محلی در دوره ی مغول و شاخصه های آن
مهدی احمدی اختیار، مورخان محلی تحت تاثیر انگیزه ها و عواملی چون: حب وطن، فضیلت نگاری، استقلال طلبی، توصیه ی حکام و فرمانروایان محلی، درخواست حکومت مرکزی، خواهش دوستان و علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ، و علایق علمی و مذهبی به نگارش و تدوین تواریخ می پرداختند.. »ادامه
+ چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۴
تاریخنگاری محلی عصر قاجار و مؤلفه های آن
تاریخ‌نگاری محلی ایران که سابقه آن به پیش از اسلام می‌رسد، در عصر قاجار با یک دوره طلایی رشد کمی و کیفی مواجه گردید. بیشتر شهرها و مناطق کشورمان صاحب یک یا چند تاریخ محلی گردیدند. در این مقاله پس از بررسی در حدود پنجاه اثر چاپ شدة تاریخ محلی عصر قاجار، به بررسی ویژگی‌ها و علل این نهضت و مؤلفه‌های این نوع تاریخ‌نگاری می‌پردازیم. نیز بدین امر نظ... »ادامه
+ پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۶
مجموعه تاریخ محلی ایران، شهر بهار
مرضیه عباسی مهران، ​​در دوره سلجوقی که همدان تختگاه ییلاقی سلاطین این دودمان بود بهار بواسطه ی مراتع پهناوری که داشت ، اهمیت فراوانی یافت و پادگان سلجوقی در آن جا مستقر گردید. سلیمان شاه سلجوقی بهار را تختگاه خود برگزید و بارها در اینجا میان شاهزادگان و امرای مختلف سلجوقی مصاف رفته است... »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۴۸
رشد شهرنشینی در عصر سلجوقی و تاثیر آن برساختار شهرهای تبرستان
سرزمین های حاشیه ی جنوبی دریای خزردر تاریخ ایران، روندی متفاوت را در تکامل حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود نسبت به سایر نقاط ایران گذرانده اند... »ادامه
+ چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۴
نقش ایلام باستان در توسعه فرهنگ و تمدن ایران در دوره هخامنشیان
نجم‌الدین گیلانی، دکتر فریدون اللهیاری، مقاله حاضر با هدف بررسی نقش ایلام باستان در توسعه فرهنگ و تمدن هخامنشیان به نگارش درآمده است. آن چه انجام این تحقیق را ضروری نموده، این است که تمدن ایلامی به رغم پژوهشهای انجام شده، هنوز آنطور که شایسته این تمدن است به علاقه‌مندان به مطالعه فرهنگ و تمدن این مرز و بوم معرفی نشده است. »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۷
چکیده مقالات اولین نشست تاریخ محلی خراسان
چکیده مقالات اولین نشست تاریخ محلی خراسان »ادامه
+ آدینه ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۸
تاریخنگاری محلی در فارس
یکی از شعب تاریخنگاری که به مرور زمان در طول تاریخ همپای سایر شعب تاریخنگاری بالیده است تاریخنگاری محلی می باشد. مورخان محلی یک حوزه جغرافیایی محدود را موضوع مطالعه خود قرار داده اند. مورخان محلی در آثار خود مسائلی را مد نظر قرار می دهند که کمتر مورد توجه مورخان ملی قرار می گیرد... »ادامه
+ دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۴
سه اثر در تاریخ طبرستان
سه کتاب تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار کاتب، تاریخ رویان اولیاالله آملی و تاریخ طبرستان و رویان و مازندران از ظهیرالدین مرعشی، به عنوان مهم ترین و اصلی ترین منابع تاریخ محلی مازندران و شمال ایران شناخته می شوند... »ادامه
+ دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۴۳
ترجمه مقاله‌ای با عنون جایگاه و اهمیّت تاریخ محلی در دوره تحصیلی دبیرستان
به عنوان کسی که  تجربه مختصری در تدریس تاریخ دارم خواندن مطلب زیر ر به علاقمندان تاریخ محلی توصیه می کنم  برخی از مطالبی که در این مقاله می خوانید... »ادامه
+ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۳