مقالات
تکوین و تحول جامعه هزاره و فراز و نشیب‌های آن در مناسبات با حکومت‌های ایران در دوره صفوی و قاجار
غلامحسین زرگری‌نژاد، هزارستان کـه‌ در‌ یـک‌ تـوصیف کلی،اکنون بر افغاستان مرکزی‌ اطلاق می‌شود،موطن پر جمعیت‌ترین قوم از اقوام افغانستان‌،یعنی‌ هزاره‌ها اسـت.این نام اگرچه نامی است با سابقهء تاریخی اندک،اما‌ به‌ یقین نـامی جدیدتر‌ از‌ افغانستان نیست... »ادامه
+ چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۷
نگاهی به کتاب مهاجمان سرحد: رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی
مجتبی تبریزنیا، با وجود آنکه تـاکنون مـطالب دست اول و تحقیقات بسیاری در زمینهء تحولات قرون اخیر ایران در اختیار پژوهندگان این عرصه‌ قرار گرفته اما سهم کتابهایی که به رویدادهای‌ مناطق حاشیه‌ای‌ کشور به ویژه سرحدات شرقی و جنوب شرقی کشور پرداخـته‌اند اندک است.بدون شک تحقیق در زمینهء روندها و رویدادهایی که‌ منجر و منتج به شکل‌گیری مرزهای کنونی کشور شدند،شناسایی‌ و برر... »ادامه
+ سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۹
پژوهشی درباره سیستان شناسی مورخان ایرانی، از فرمانروایی صفویان تا برآمدن قاجاران
دکتر منصور صفت گل، تاریخ‌نگاری ایرانی،از روزگار صفویان ویژگی‌هایی یافت‌ که روش‌ و بینش آن‌ را‌ از روزگار پیش از آن مـتفاوت می‌کرد.با این هـمه،الگـوی‌ بنیادی گزارش‌های تاریخی با شیوه‌های پیش از آن همانندهایی‌ داشت.تاریخ‌نگاری ایرانی از روزگار صفویان تا هنگام اوج فرمانروایی‌ تمرکزگرای‌ آنان،از دیدگاه گزارش رویدادها،تمرکزگرا شد... »ادامه
+ دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۳
سیری در تاریخ‌نگاری‌ محلی ایران
یعقوب آژند، از نحله‌های تاریخ‌نگاری در ایران،تاریخ‌نگاری محلی‌ است که بخصوص‌ پیش‌ از دودمان صفویان و نیز در دوره‌ قاجار از اعتنای ویژه مورخان برخوردار بود.این نوع‌ تاریخ‌نگاری از حس شهر وطنی و تفاخر بومی مایه می‌گرفت‌ و شـیوه زنـدگانی شهری را در‌ دل‌ تاریخ به تصویر می‌کشید. مشوق اصلی پدیداری تاریخ‌نگاری محلی،سلسله‌های‌ محلی و حکمرانان بومی آنها بود.گردآوری اطل... »ادامه
+ یکشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۵
‌‌‌کـتابشناسی‌ توصیفی تاریخ‌های محلی
نصرالله صالحی، درآمدی بر تاریخ تاریخ‌نگاری محلی‌: مـدخل‌: تـاریخ‌نگاری‌ مـحلی در حقیقت جزئی از سنت عظیم‌ تاریخ‌نگاری(و جغرافی نگاری)اسلامی است که در قرن‌‌ سوم هجری تکوین یـافت.تا پایان این قرن شماری از آثار عمده و مهم‌ در حوزه تاریخ و جغرافیا‌ در‌ چهار شـکل و گونه‌ متفاوت اما مـرتبط،تـدوین یافت:1-تاریخ‌های عمومی(اخبار الطوال،تاریخ یعقوبی و طبری)2-تاریخ‌های سلسله‌ای... »ادامه
+ شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۹
کتاب کاشان
ایرج افشار، به قلم شادروان استاد ایرج افشار »ادامه
+ آدینه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۸
‌ ‌‌‌اهـمیت‌ تواریخ محلی‌
محمد ابراهیم باستانی پاریزی، به قلم شادروان استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی »ادامه
+ پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۲
ویژه نامه همایش تاریخ محلی مازندران
ویژه نامه منتشر شده در حاشیه همایش تاریخ محلی مازندران »ادامه
+ چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۶
هویت از نظرگاه حسین بشیریه
استدلال کلی این مقاله آن است که هویت‏های خالص مفاهیمی‏ موهومند که اغلب به واسطه ی ایدئولوژی‏های کلی‏پراز عصر مدرن عنوان‏ شده‏ اند؛ به سخن دیگر، ایدئولوژی‏های مورد نظر در پی خالص‏سازی‏ هویت قومی، ملی، مذهبی، و غیره برآمده‏ اند... »ادامه
+ دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۱
نقش امامزاده سید محمد در مهندسی فرهنگی شهرستان خمینی شهر
امامزاده، مکانی با پایگاه معنوی- سنتی از جنبه‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. در حقیقت امامزاده‌ها، بعد از مساجد پایگاه معنوی شیعیان به شمار می‌روند و از عناصر جدایی‌ناپذیر کالبد فیزیکی اغلب شهرها و روستاهای ایران می‌باشند... »ادامه
+ دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۰۵