مقالات
جغرافیای تاریخی مازندران در دوره پهلوی
مازندران در فاصله سال های 1320 تا 1357 از شاخصه های محلیت یعنی جغرافیا، نژاد و تقسیمات اداری برخوردار بوده و بررسی پدیده های تاریخی و سیاسی در این فضای محلی نیازمند شناخت جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک این بخش از جغرافیای ایران در دوران پهلوی می باشد... »ادامه
+ آدینه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۰۶
سیری در تاریخ های محلی تشیع در ایران پیش از صفویه (۱): آوه یا آبه
دکتر سید مسعود شاهمرادی، تشیع در ایران مسیری پرفراز و فرود پیموده است که می توان آن را در دو مقطع کلی پیش و پس از تأسیس حکومت صفویه بررسی نمود. تاریخ تشیع در ایران پیش از صفویه نیز به دو مقطع قبل و بعد از حمله مغولان قابل تقسیم بندی است. مطالعات در مورد تاریخ تشیع در ایران در دوران قبل از رسمیت یافتن آن، از اهمیت خاصی برخوردار است... »ادامه
+ چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۸
علویان در طبرستان
ویلفرد مادلونگ، ترجمه: علیرضا فدائی‌پور، علویان در طبرستان، دیلمان و گیلان از سال 250 هجری تا ابتدای دوران صفوی حکومت می کردند حاکمیت علویان در نواحی ساحلی حاشیه جنوبی دریای کاسپین عمدتا بر اساس حمایت از تشیع زیدی استوار بوده است مدارکی دال بر این امر وجود ندارد که اقامت کوتاه مدت یک انقلابی از تبار امام حسن یعنی یحی بن عبدالله به همراه برخی از یاران کوفی اش در رودبار... »ادامه
+ شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۰
معین التجار بوشهری و دست اندازی به اراضی شولستان
عارف اسحاقی، هدف: هدف از این تحقیق بررسی نقش معین التجار بوشهری در​ ​تثبیت مالکیت خود به اراضی شولستان یا شهرستان ممسنی است... »ادامه
+ پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۴
مولفه های هویتی در شکل گیری و گسترش تاریخ محلی در دنیا
سابقه نگارش تواریخ محلی در اروپا به قرن شانزدهم بر می گردد که به خاطر علاقه اشراف و نجباء به قلعه ها و اجداد و اهمیت دادن کلیساها به تاریخ خود بوده است. این نوع تاریخ های محلی که در شهرها – شهرکها و تیول ها نیز وجود داشت تو سط افراد مشهور صاحب امتیاز و یا علاقمندان به شهر یا محیط خود نوشته شد... »ادامه
+ سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۳۰
کاربردهای تاریخی و جلوه‌های تاریخ محلی کتاب آثار عجم
زهرا حامدی، امکان شناخت شاخصه‌ها و برجستگی‌های کهن اقوام‌ مختلفی که‌ از دیرباز در جامعه‌ دیرپای‌ ایـران می‌زیسته‌اند و از این‌ دست،هـیئت فـرهنگی مدنی جامعه ما را رقم زده‌اند حائز اهمیت‌ است.ازاین‌رو در زمرهء آثار مکتوبی که در زمینه بررسی ویژگی‌های‌ منحصر به فرد هر منطقه‌ مفید فایده تلقی می‌گردد تاریخ‌های‌ محلی است.گرچه آثار عـجم را نمی‌توان تماما تاریخ محلی دا... »ادامه
+ سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۴
از سنت به تجدد در نگاهی به آثار العجم
محمدرضا قلی‌زاده، قاجارها متأثر از اندیشه‌های‌ نوین غربی با تأسیس‌‌ مدرسهء‌ دار الفنون بـه مباحث و نشر آثار جـغرافیایی و تـاریخی توجه ویژه‌ای نشان دادند.در دورهء ناصر الدین‌ شاه،تاریخ نویسی محلی و منطقه‌ای برای فارس شکوه‌ و رونقی شایسته گرفت.آثار جعفری نوشتهء میرزا‌ جعفر خان خورموجی،فارسنامهء ناصری به قلم‌ میرزا حـسن فسایی،و در نهایت آثار العجم فرصت‌ شیرازی،هریک به ... »ادامه
+ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۵
ارزیابی موقعیت اسماعیلیان فارس در فارسنامه ابن بلخی
علی رضائیان، کتاب فارسنامه بـلخی از تواریخ محلی مربوط به‌ اوایل قرن ششم هجری‌ قمری و نگاشته شده در‌ عصر‌ سـلطان‌ محمد سلجقی(511-498 هـ.ق)اسـت.نـویسنده فارسنامه‌ در مقدمهء کتاب هدف از نگارش آن را توصیف وضعیت‌ تاریخی و جغرافیایی فارس در جهت آگاه کردن سلطان‌ سلجوقی از موقعیت این‌ ایالت عنوان می‌کند... »ادامه
+ یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۷
مکاتیب قطب بن محیی کوشکناری لاری و تأثیر آن در تأسیس شهر قطب آباد
محمدباقر وثوقی، بـررسی تـحولات فکری و مذهبی قرن نهم هجری‌ در ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.شناخت‌ آثار و نوشته‌های متفکرین ایـن عصر و توجه به ویژگی‌های‌ مذهبی و فکری آنان می‌تواند راهگشای‌ بسیاری از پرسش‌های اساسی‌ بـاشد‌ که یکی از مهمترین آنـها،کـیفیت‌ تحول و نضج تفکر«شیعی»در دوره صفوی و زمینه‌های‌ تاریخی پذیرش اجتماعی آن است... »ادامه
+ شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۱
نامه‌هایی از قهستان
مسعود مرادی، قهستان یا قوهستان مـعرب‌ کوهستان است که به منطقه‌ کوهستانی جنوب خراسان‌ اطلاق‌ می‌شود.یاقوت حموی‌ در‌ مـعجم البلدان تحت کلمهء قـوهستان‌ سـرزمین‌هایی میان هرات،نهاوند، همدان و بروجرد را جزو این منطقه‌ می‌داند.او از قول بشاری،مرکز آنرا قائن و شهرهای آنرا تون، جنابذ(گناباد)و طبس عنات‌ (طبس‌ مسینا)و طبس تمر (طبس)و طریثیث(؟)ذکر می‌کند.در تعریف قـوهستان ... »ادامه
+ پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۱