ترمینولوژی تاریخ محلی
ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۶، جغرافیای سیاسی
پیوند تنگاتنگ تاریخ و جغرافیا، همواره مسبب بررسی پدیدها و سوژه های تاریخی در محدوده ی جغرافیا بوده است. تاریخ به عنوان علم محصور در زمان و وابسته به مفاهیمی چون دوران و عصر، نیازمند به داشتن درکی روشن از ساختار طبیعی و جغرافیای محل یا مکانی که پدیده ی تاریخی در آن رخ داده، می باشد. جغرافیا علم فضا است، تاکید پسا ساختارگرایان بر گسست ها و احتمالات ت... »ادامه
+ دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۰۸
ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۵، موضوع در تاریخ محلی
موضوع برای مورخان محلی، زندگی مردم معمولی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.میادین موضوعی مورخ محلی شامل: حوزه آموزش، امنیت، اجتماعی، اداری، اقتصادی، بهداشت، تغذیه، خانواده، سیاست، قانون گزاری، شهری، فرهنگی، هنری و قضایی است... »ادامه
+ چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۷
ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۴، جامعه شناسی روستایی
در معرفت شناسی مدرن و پست مدرن،  جوامع روستایی نوعی ساختار اجتماعی – فرهنگی اند که باید از چشم انداز و بستری که ارزش ها و معانی که در روستا تولید می شود، مورد مطالعه قرار گیرد ... »ادامه
+ دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۵۵
ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۳، سازمان‌های محلی
سازمان­های محلی از قدیمی­ترین مؤسساتی هستند که اجتماعات بشری برای رتق و فتق امور خود ایجاد کرده اند. این سازمان­ها دارای ریشه­‌های تاریخی و طبیعی می باشند... »ادامه
+ چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۹
ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۲، جامعه شناسی شهری
تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی، موضوع جامعه شناسی شهری است، جامعه شناسی شهری بر آن است اهمیت و ماهیت ملاحظات جامعه شناسانه بر مسائل شهری را روشن سازد... »ادامه
+ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۴
ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۱، جغرافیای روستایی
جغرافیای روستاییدر بررسی های جغرافیایی، زمان، مکان و فضا از اهمیتی به ویژه برخوردارند، در دهه های اخیر، تاکید اساسی دانش جغرافیا بر تاثیر تعیین کننده ی عوامل محیطی تمرکز یافت... »ادامه
+ چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۱
ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۰، حکومت ملی
اساس حکومت ها را می توان احتیاجات جمعی از مردم به یکدیگر دانست، این احتیاجات توسط افراد و یا با بهره برداری از محیط زندگی بر آورده می شد؛ به عبارتی مردم با توافق و قرارداد با یکدیگر زندگی کرده و یک کل واحد یا اتحادیه را تشکیل می دادند... »ادامه
+ شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۶
ترمینولوژی تاریخ محلی ۹، نمایه ها در تاریخ محلی
نمایه – Index: فهرستی (از آگاهی های کتاب شناسی یا مراجع و مآخذ) که معمولاً براساس حروف الفبایی در پایان یا آغاز کتابی مرتب شده باشد. درواقع نمایه خط ارتباطی بین منابع اطلاعاتی و استفاده کننده یا کاربر است. »ادامه
+ چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۰
ترمینولوژی تاریخ محلی ۸، حکومت محلی
از یک منظر حکومت محلی، نظامی متکی بر جغرافیا، نژاد و ساختار اداری متمایز از جغرافیای کل، کلیت نژادی و نظام حکومت مرکزی هستند. گوناگونی جغرافیایی، نژادی و فرهنگی ایران در شکل گیری این حکومت ها موثر بود... »ادامه
+ یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۲
ترمینولوژی تاریخ محلی ۷، تاریخ نگاری محلی، ترجیح در طول یا عرض؟
قبل از توضیح در باب اصل موضوع و مشخص شدن ار جحیت طول یا عرض، ابتدا مفهوم دقیق طولی یا عرضی بودن را در ساختار تاریخ نگاری محلی باید مشخص کنیم... »ادامه
+ دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۵