کتابشناسی تاریخ محلی
انتشار کتاب سنگ‌نگاره‌های گلپایگان؛ گذرگاه تاریخ
کتاب سنگ نگاره های گلپایگان؛گذرگاه تاریخ به معرفی آثار شناسایی شده طی هفت سال پژوهش و مستندنگاری نویسنده بر روی سنگ نگارههای شهرستان گلپایگان (در قالب 30 منطقه) می پردازد و یافته های جدیدی را در حوزه باستان شناسی، مردم شناسی، تاریخ هنر، خط و صنعت همراه با تطبیق دیگر نمونه ها، مورد پژوهش قرار داده است.از جمله مهم ترین دستاوردهای این کتاب معرفی نشانه... »ادامه
+ آدینه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۳
کتاب تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی تا سده هفتم منتشر شد
برای دانشجویان تاریخ محلی خبری خوش تر از این نیست که یکی از منابع مهم مطالعه و تحقیق آنها بعد از مدت ها به صورت کتاب انتشار یافته است. چرا که پیشتر داده های اثر مذکور را از روی پایان نامة ایشان مطالعه کرده بودند. این اثر از این جهت ارزشمند است که در اوج تاریخ نگاری محلی ایران، به برشمردن و توصیف آثار مذکور می پردازد و البته خالی از تحلیل و مقایسه نیست.  »ادامه
+ یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۱
نامه‌هایی از قهستان
مسعود مرادی، قهستان یا قوهستان مـعرب‌ کوهستان است که به منطقه‌ کوهستانی جنوب خراسان‌ اطلاق‌ می‌شود.یاقوت حموی‌ در‌ مـعجم البلدان تحت کلمهء قـوهستان‌ سـرزمین‌هایی میان هرات،نهاوند، همدان و بروجرد را جزو این منطقه‌ می‌داند.او از قول بشاری،مرکز آنرا قائن و شهرهای آنرا تون، جنابذ(گناباد)و طبس عنات‌ (طبس‌ مسینا)و طبس تمر (طبس)و طریثیث(؟)ذکر می‌کند.در تعریف قـوهستان ... »ادامه
+ پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۱
تاریخ ملازاده
دکتر شهرام یوسفی‌فر، کتاب تاریخ ملازاده در شرح‌ برخی مزارات بخارا است‌. دربـارهء‌ مزارات شهرها، آثاری دیـگر نـیز در دست است.برخی از اهل فضل مقیم شهرهای مختلف جامعهء اسلامی،اقدام به تدوین کتاب‌هایی در شناسایی و معرفی مزارها و صاحبان معروف‌ آنها می‌نموده‌اند.مهمترین انگیزه‌ای‌ که ایشان را به تألیف چنین کتابهایی‌ برمی‌انگیخت ایـن بود که برخی از شهرهای بزرگ اسلامی،چون محل ت... »ادامه
+ چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۶
نفوس محال بجنورد و قلعه جات آن
علی کریمیان، در‌ واخـر دوره ناصر الدین شاه‌ کتابهای نفیسی در شرح شهرها،قرا و قصبات تالیف‌ یافته‌ که‌ بـر پایـه‌ مـدارک جغرافیایی مولفان قدیم و سفرنامه‌های گردشگران،همراهان‌ شاه در سفرنامه‌های او و بازرگانان‌ خارجی‌ تدوین یافته و متضمن‌ مطالبی اسـت که به عنوان منابع‌ دست اول این عصر‌ فوق العاده‌ اهمیت دارند‌... »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۰۳
فردوس التواریخ
اشاره نویسنده:..مقاله‌ای را تحت عنوان بررسی کتاب‌ فردوس التواریخ برایتان ارسال می‌کنم‌ اگر مورد طـبع شما قرار گرفت در مجله برای اطلاع خوانندگان چاپ کنید‌.قابل‌ ذکر است تـاکنون‌ هیچ‌ نویسنده‌ای کتاب مـذکور را تـصحیح‌ نکرده و مقاله‌ای در شرح‌حال نویسنده نیز ننوشته است. نویسنده این سطور چون چند سالی است که زندگی بزرگان‌ بسطام را بررسی می‌کند و مقالاتی... »ادامه
+ دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۴
تاریخ طوس او المشهدالرضا
ابراهیم بلوکی، دربارهء شهر مشهد با‌ توجه به اهمیت مـعنوی این‌ شهر برای شیعیان،علیرغم تلاش‌های بسیاری که انجام‌‌ گرفته تاکنون کار عـلمی‌ و مستند‌ تاریخی و جغرافیایی‌ کـه هـمهء زوایای حیات این شهر را پوشش بدهد،ارائه‌ نشده است.تا به امروز در دهها و شاید صدها کتاب چه‌ به صورت مستقل،و یا به صورت ضمنی و حاشیه‌ای‌‌ مطالبی در رابطه با این شهر مـهم به خوانندگان و علاقه‌من... »ادامه
+ یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۵
الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
نادره جلالی، نـیشابور،یـکی از چهار شهر بزرگ خراسان،در طول تاریخ همواره حوادث گوناگونی را به چشم دیده و فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده است.بنای‌ اصلی این شهر را به شاهپور بابکان نسبت می‌دهند. مشهور است شاهپور در خـراسان پادشاهی تورانی به نام پهلیزک(پالزهاک،پالچیهاک)را شکست داد و کشت و در آن مکان شهر نیوه شاهپور‌(کار‌ نیک)را بنیان نهاد.چون دگرباره آسیب ف... »ادامه
+ شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۳
تاریخ نیشابور
اکرم صفایی، به دلیـل موقعیت ممتاز و درخشان نیشابور در شرق مملکت‌ اسلامی در طی‌ سده‌های نخست هجری و نقش‌ مـحوری‌ این‌ شهر در تحولات سـیاسی،اجـتماعی،اقتصادی و فرهنگی منطقه، چندان خلاف انتظار نمی‌نماید که در اکثر منابع این دوره،نام‌ و نشانی از آن بیابیم.منابعی که در آنها از نیشابور سخن‌ به میان آمده قابل تقسیم‌ به چهار دستهء عمده‌اند اما از آنجا کـه حوزهء بحث این... »ادامه
+ آدینه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۹
معرفی کتاب جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری
اطلاعات ما در باره تحولات مشروطیت اصفهان زیاد نیست. یک دلیل آن که افراد کمی از فعالان سیاسی آن روزگار قلم به دست گرفته و خاطرات خود را نوشته اند. در سال های اخیر و با کمک انتشار چندین روزنامه از همان زمان، نوری بر این تاریکی افکنده شده و جایگاه اصفهان در تحولات مشروطیت کشوری و محلی تا حدودی معلوم شده است.  »ادامه
+ یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۰