آینده پژوهی در تاریخ؛ Futurology in history
آینده پژوهی در تاریخ؛ Futurology in history
موضوع آینده پژوهی در علوم مختلف، هرچند از سابقه ی دیرینه ای برخوردار می باشد، اما در چند دهه ی اخیر به طور جدی ذهن پژوهش گران و محققان آکادمیک را به خود مشغول ساخته است. اندیشمندان علوم مختلف به دنبال ترسیم آینده با استفاده از دانش تخصصی خود می باشند. در این میان مورخان نیز، با توجه به ماهیت و ظرفیت علم تاریخ، با علاقه و انگیزه ی مضاعفی این موضوع را در اولویت های پژوهشی خود قرار دادند. محققان تار
آینده پژوهی در تاریخ؛ Futurology in history
فرستنده: دکتر مهدی احمدی اختیار
منبع: www.futuresstudies.ir
نگارنده: مهدی احمدی اختیار
نگارش: فروردین ۱۳۹۴
مقاله حاضر در سومین همایش ملی آینده پژوهی در دانشگاه تهران به صورت سخنرانی ارایه گردید، جهت مشاهده ی متن کامل فایل پیوست را ملاحظه نمایید.
+ چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: