تاریخنگاری محلی عصر قاجار و مؤلفه های آن
تاریخنگاری محلی عصر قاجار و مؤلفه های آن
تاریخ‌نگاری محلی ایران که سابقه آن به پیش از اسلام می‌رسد، در عصر قاجار با یک دوره طلایی رشد کمی و کیفی مواجه گردید. بیشتر شهرها و مناطق کشورمان صاحب یک یا چند تاریخ محلی گردیدند. در این مقاله پس از بررسی در حدود پنجاه اثر چاپ شدة تاریخ محلی عصر قاجار، به بررسی ویژگی‌ها و علل این نهضت و مؤلفه‌های این نوع تاریخ‌نگاری می‌پردازیم. نیز بدین امر نظ...
تاریخنگاری محلی عصر قاجار و مؤلفه های آن
نگارنده: دکتر عبدالمهدی رجایی
نگارش: شهریور ۱۳۹۳
چکیده
تاریخ‌نگاری محلی ایران که سابقه آن به پیش از اسلام می‌رسد، در عصر قاجار با یک دوره طلایی رشد کمی و کیفی مواجه گردید. بیشتر شهرها و مناطق کشورمان صاحب یک یا چند تاریخ محلی گردیدند. در این مقاله پس از بررسی در حدود پنجاه اثر چاپ شدة تاریخ محلی عصر قاجار، به بررسی ویژگی‌ها و علل این نهضت و مؤلفه‌های این نوع تاریخ‌نگاری می‌پردازیم. نیز بدین امر نظر داریم که انگیزة مؤلفان در آفرینش کتاب‌هایشان چه بوده است.
کلمات کلیدی
تاریخ نگاری محلی، عصر قاجار، اعتمادالسلطنه، مانکجی لیموچی.
برای مطالعه کل مقاله فایل ضمیمه را دانلود نمایید
+ پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: