دکتر مهدی احمدی اختیار

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۷
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱
روزنوشت‌ها

تاریخ محلی و تاریخ خرد ، شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳

شهرآشوب ها؛ تاریخ محلی منظوم، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

مدرسه ارمنیان همدان، سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲

تشکیل اولین مجلس ملی در همدان، سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲

سابقه ی تاریخنگاری محلی در ایران، دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲

تاریخ نزدیک یا تاریخ مجاور، دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mae.ah1392@gmail.com
مطالب