دکتر مهدی احمدی اختیار

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۷
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱

راهبردهای نگارش در تاریخ محلی ایران؛ Writing strategies in the local history of Iran

راهبردهای نگارش در تاریخ محلی ایران؛ Writing strategies in the local history of Iran شاید مهم ترین نگرانی در مورد تاریخ محلی، این مساله باشد که آیا این شق از تاریخ نگاری به واگرایی می انجامد و یا به همگرایی و تقویت هویت ملی کمک می کند. لذا از این منظر و نگرش به تاریخ محلی می توان سه نوع نگرش و استراتژی را در نگارش تاریخ محلی تشخیص و تمییز داد:
پیوست‌ها
شاید مهم ترین نگرانی در مورد تاریخ محلی، این مساله باشد که آیا این شق از تاریخ نگاری به واگرایی می انجامد و یا به همگرایی و تقویت هویت ملی کمک می کند. لذا از این منظر و نگرش به تاریخ محلی می توان سه نوع نگرش و استراتژی را در نگارش تاریخ محلی تشخیص و تمییز داد: استراتژی واگرایانه، به این صورت که مورخان محلی با نگرشی موزاییکی به نگارش تاریخ های محلی در عرض یکدیگر و مستقل و جدا از هم می پردازند. در این نگاه واگرایانه مورخ محلی، بدون در نظر گرفتن هویت و نگاه ملی، به برجسته نمودن تاریخ محل اقدام می نماید. این نگرش از مولفه های تاریخ نگاری محلی قدیم می باشد که امروزه در محافل آکادمیک و دانشگاهی مورد اقبال قرار نمی گیرد. استراتژی همسان نگاری، در این نگرش مورخ محلی صرفا به همانند سازی و همگون سازی تاریخ محلی در قالب تاریخ محلی می اندیشد. لذا در این یک شکل سازی  و نگاه ملی محض، هویت محلی مورد غفلت قرار گرفته و هیچ جایگاه و شانی جداگانه برای آن در نظر گرفته نمی شود. این نگرش به نادیده گرفتن اقوام در تاریخ منجر شده و نوعی سرخوردگی و احساس انزوا و تک صدایی را رقم خواهد زد. استراتژی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، در این روش مورخ محلی می کوشد در عین حال که بر روی اشتراکات فرهنگی و هویت ملی تاکید می کند، امکان و فرصت رشد خرده فرهنگ های مختلف در قالب تاریخ های محلی را نیز فراهم نماید. در این نگاه مورخ محلی یک چشم به تاریخ محلی دارد و یک چشم به تاریخ ملی.
+ شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۰۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: