دکتر مهدی احمدی اختیار

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۷
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱

تشکیل اولین مجلس ملی در همدان

تشکیل اولین مجلس ملی در همدان علی خان ظهیرالدوله که چند ماه قبل از پیروزی انقلاب مشروطه به حکومت همدان منصوب شد، در همان نخستین روزهای حکومت خود دستور تشکیل "مجلس فواید عمومی همدان" را صادر نمود.مجلس فواید 53 نماینده داشت که از سوی تجار و اصناف و یهود و ارامنه و روسا و امرا و مباشرین امرا به شیوه ای تقریبا دموکراتیک انتخاب شده بودند. مجلس مزبور مهم ترین مرجع تصمیم گیری جهت ادا...

علی خان ظهیرالدوله که چند ماه قبل از پیروزی انقلاب مشروطه به حکومت همدان منصوب شد، در همان نخستین روزهای حکومت خود دستور تشکیل "مجلس فواید عمومی همدان" را صادر نمود.مجلس فواید 53 نماینده داشت که از سوی تجار و اصناف و یهود و ارامنه و روسا و امرا و مباشرین امرا به شیوه ای تقریبا دموکراتیک انتخاب شده بودند. مجلس مزبور مهم ترین مرجع تصمیم گیری جهت اداره ی امور شهر بود و تصمیمات مهمی در امور اقتصادی و اجتماعی شهر اتخاذ نمود. ظهیرالدوله پس از پیروزی انقلاب مشروطه در جشنی که به همین مناسبت در همدان برگزار شده بود، از مجلس فواید عمومی همدان به نام "نخستین مجلس ملی" یاد نمود و در این باره گفت: " از پیر و جوان یکان یکان خواهانم که در خاطر داشته باشند بلکه در پشت قرآن و کتابهای خود بنویسند که بلده طیبه همدان اول نقطه ای است از نقاط ایران که این نیت اعلیحضرت شاهنشاهی عادل رعیت دوست خلدالله ملکه در آن انجام گرفته و تقریبا دو ماه قبل از صدور این دستخط آفتاب نقط این فقیر صفاعلی همین مجلس را که سبب آسایش حال و استقبال است بدون کم و زیاد مرتب و مقرر داشته است. "   منبع: خاطرات و اسناد ظهیرالدوله، صص 94-129
+ سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: