دکتر سید رسول ابطحی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

کشف الکتب فی التواریخ المحلی

کشف الکتب فی التواریخ المحلی آشنایی با کتاب های فراوانی که با موضوعات گوناگون در حیطه ی تاریخ محلی انگلستان نگاشته شده است، می تواند راهگشای پژوهش گران تاریخ محلی در ایران باشد.
پیوست‌ها
 حجم کتاب های نوشته شده درحیطه ی تاریخ محلی درکشورانگلستان آن قدرزیاد است که کافی است شما فقط عبارت " local history books" را در" being"  جستجو کنید. 1597 عنوان کتاب دریک صفحه ای که به علت محدودیت فضا، فقط 12جلد آن عرضه شده است، صفحه به صفحه به شما معرفی می گردد. برای سهولت کار، نقشه ی انگلستان درسمت چپ صفحه قراردارد و شما می توانید با انتخاب مکان مورد نظرخود در روی نقشه، کتاب های تاریخ محلی مربوط به منطقه ی مطلوب خویش را بیابید و ازطریق اینترنت آنها را خریداری نمایید.    
 رجوع به این صفحه نه تنها نشان دهنده ی کثرت کارانجام شده در این حیطه (تاریخ محلی) است، بلکه راهنمای پژوهشگران تاریخ محلی برای یافتن موضوعات گوناگون درعرصه ی تاریخ محلی می باشد. علاوه براینکه این کتاب ها به خوانندگان خود کمک می کنند تا دریابند که مکان مورد نظرشان به ویژه محلی که درآن رشد یافته اند درگذشته چگونه بوده است و زندگی روزانه ی آبا و اجدادشان، چگونه سپری شده و درطول و عرض تاریخ دچارچه تحولات و تطوراتی گشته است و افراد تأثیرگذاراعم ازعلما، امرا، قهرمانان و حتی جنایتکاران درآن مکان چه کسانی بوده اند وچگونه بر زندگی مردم اثربخشیده اند.
9780752494456_1.jpgدر زمره ی این کتاب ها، بیان داستان های فولکلور وعامیانه ی مردم یک منطقه است. این داستان ها از آن جا که سندیت تاریخی ندارند، جزو تاریخ محلی محسوب نمی شوند، اما ازآن جا که برای شناخت ودرک فرهنگ مردم یک منطقه مفید هستند، مورد توجه مورخان محلی می باشند.
  9780752476483_1.jpg
موضوع دیگردر بین این کتاب ها، انتخاب 100 واقعه ی اثرگذار در تاریخ یک شهراست که می تواند نشان گر میزان هوشیاری مردم یک منطقه یا حتی میزان حماقت آنها باشد.
9780752465678_2.jpgوقایع گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، جنایی یا حتی طبیعی مثل سیل و زلزله و یا دستاوردهای مردم یک منطقه که به ایجاد موقعیتی برتر در منطقه ای بزرگ تر و یا زبانزد شدن آنها درسطحی فراتر منجر گشته است.  
 9780752493282.jpg
دیگر فرهنگ نامه های متعدد برای معرفی شخصیت ها، مکان ها، آثارتاریخی و ... در یک منطقه است و یا حتی معرفی جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی یک مکان است که درشکل تک نگاری تألیف می گردد.
9780750955997_3.jpgتاریخ خاندانی، تاریخ جرم و جنایت، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید و اصناف مختلف درسطح محلی، بیان نقش یک منطقه دریک حادثه ی مهم یا یک حادثه ی تاریخی درسطح ملی یا حتی جهانی و بیان تأثیر و تأثرات مختلف آن منطقه برآن واقعه و ازآن واقعه، بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی تأسیس یک کارخانه، یک دانشگاه و ... دریک منطقه با دیدی تاریخی و یا حتی بیان
9780752499475_6.jpgحوادث روزانه ی یک شهر یا ناحیه، همگی ازموضوعات گوناگون درمیان این کتاب ها هستند که می توانند راهگشای محققان تاریخ محلی ایرانی برای پژوهش درحیطه ی تخصص خود باشند.  
+ پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: