دکتر سید رسول ابطحی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
اصفهان و کاخ‌ هایش
روزنوشت زیر معرفی کوتاهی از یکی از کتاب‌های خانم دکتر سوسن بابایی می‌باشد. او دانش‌آموخته‌ی تاریخ هنر در دانشگاه‌های تهران، واشنگتن و نیویورک است و هم اکنون عضو هیاْت علمی انستیتو هنری کرتاولد در دانشگاه لندن می‌باشد.  »ادامه
+ پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۵
 در ظلِ سلطان، ظل‌السلطان و اصفهان
روزنوشت زیر معرفی کوتاهی از کتاب «در سایه‌ی پادشاه: ظل‌السلطان و اصفهان دوره‌ی قاجاریه» نوشته‌ی هایدی والشر می‌باشد. »ادامه
+ پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۲
واکنش مسلمانان به فعالیت‌های میسیونرهای لازاریست در اصفهان دوره‌ی قاجار
روزنوشت زیر گزارشی کوتاه از ارائه‌ی اینجانب در همایشی با موضوع «مواجهه‌ی میسیونرهای مسیحی و مسلمان در قرون نوزدهم و بیستم میلادی» است. این همایش قرار بود در آبان 1399 (نوامبر 2020) به شکل حضوری در دانشگاه لوون در شهر لوون بلژیک برگزار گردد، اما به علت همه‌گیری ویروس کرونا با چند ماهی تأخیر در بهمن 1399 (فوریه 2021) به شکل برخط و غیرحضوری برگزار گردید. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۹
بررسی فعالیت‌های لازاریست‌ها در اصفهان در دوره‌ی قاجار
Seyed Rasoul Abtahi، نوشته‌ی زیر مقاله‌ای است که اینجانب در خرداد 1398 (ژوئن 2019) در همایش «دین و الحاد در جوامع پلورالیستی» در دانشگاه نانت در شهر نانت فرانسه ارائه دادم. »ادامه
+ آدینه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۷
بررسی و تحلیل واقعۀ بلوای نان در اصفهان و کشته شدن حاج محمدجعفر خوانساری 1329/1911
دکتر علی‌اکبر جعفری- دکتر مرتضی نورائی- سید رسول ابطحی، مقاله‌ی زیر به بازخوانی و بررسی واقعه‌ی بلوای نان در اصفهان در دوران مشروطه‌ی دوم می‌پردازد. »ادامه
+ آدینه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۶
مطالب پیشین

حاج محمدجعفر خوانساری، سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

سفرنامه و تاریخ اصفهان، پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اصفهان عصر ظل السلطان، سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

آلمانی ها در اصفهان، شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

الفت گنج زری بود در این خاکدان، یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

خاطرات و ملاحظات دولت آبادی، آدینه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

کاتوزیان به روایت کاتوزیان، آدینه ۶ اسفند ۱۳۹۵

ضیاءالدین جناب، آدینه ۱ بهمن ۱۳۹۵

 
اطلاعات تماس
ایمیل: r.abtahi1387@yahoo.com
مطالب