دکتر معصومه گودرزی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸

نگاهی اجمالی به اولین مراکز اعصاب و روان در شهر اصفهان

نگاهی اجمالی به اولین مراکز اعصاب و روان در شهر اصفهان نگاهی اجمالی به اولین مراکز اعصاب و روان در شهر اصفهان اولین محل نگهداری بیماران اعصاب و روان در شهر اصفهان، باغی درجنب پل فلزی بوده که هم اکنون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد.
پیوست‌ها
اولین محل نگهداری بیماران اعصاب و روان در شهر اصفهان، باغی درجنب پل فلزی بوده که هم اکنون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد. این مرکز قبل از سال 1300 ه. ش، خارج از شهر بوده و توسط شهرداری وقت اداره می شد و دارای چند اتاق بزرگ و محوطه وسیعی با درختان تنومند بسیار و دیوارهای قطوری به ارتفاع سه متر بوده که اطراف آن را محصور می کرده، سمت جنوب باغ به زاینده رود منتهی می شد. گودی رودخانه در این سمت زیادتر از سمت دیگر بوده و به همین دلیل امکان فرار بیماران وجود نداشت. به این باغ فراموشخانه نیز گفته می شد، یعنی غالبا بیماران در آن باغ رها می شدند و دیگر کسی به سراغ آنها نمی رفت.گاهی بعضی از مردم داوطلبانه برای آنها مقداری خوراکی می بردند و از طرف شهرداری نیز مقداری از احتیاجات این بیماران تامین می شد، اما مکفی نبود. این مرکز پس از مدت زمانی به علت احداث خیابان مطهری و ادعای مالکیت چندین نفر نسبت به این ملک، خراب گردید.
 دومین محل نگهداری بیماران روانی، مدرسه صدر خواجو بوده، زیرا این مدرسه در آن زمان تعطیل شده بود و به نگهداری بیماران اختصاص داده شده بود. اما پس از مدتی با مخالفت اداره اوقاف بیماران روانی به تیمارستان کاوه منتقل شدند.
تیمارستان کاوه نیز یکی دیگر از مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان در شهر اصفهان بود، که توسط بهداری وقت احداث شد، پس از این که اداره اوقاف خواهان تخلیه مدرسه صدر از بیماران روانی شد، با تدبیر مدیران بهداری، تیمارستان کاوه ساخته شد. پس از مدتی عنوان تیمارستان به بیمارستان روانی تغییر نام یافت. از آن پس تعدادی پزشک عمومی در آنجا مشغول به فعالیت شدند، اما هنوز متخصص روانپزشک در این مرکز وجود نداشت. وضعیت بیماران روانی در این بیمارستان حداقل تا سال 1352ه.ش/1973م هنوز بسیارتاسف برانگیز بود. در سال 1358ه.ش/1979م  به علت بارش باران شدیدی تعدادی از سقف های بیمارستان کاوه فرو ریخت. در آن زمان مرکز روانپزشکی شهید مدرس که مورد دعوای وزارت کار و اداره بهزیستی و بهداری بود توسط سازمان بهداری تصرف گردید و برای نگهداری از بیماران مزمن آماده شد. به سبب تخریب سقف های بیمارستان کاوه، ناچارا بیماران را به این محل انتقال یافتند و این مرکز به نگهداری بیماران مزمن تبدیل شد؛ بیمارستان کاوه نیز تخریب شد و شهرداری آن را به پایانانه اتوبوسرانی تبدیل نمود. هم اکنون اصفهان دارای سه مرکز جهت درمان روانی می باشد: مرکز روانپزشکی بیمارستان نور، مرکز پزشکی فارابی و مرکز روانپزشکی مدرس.
دکتر حسن چهرازی و دکتر ابوالفضل درچه زاده از  اولین پزشکان حاذق در زمینه درمان بیماران اعصاب و روان در شهر اصفهان بودند. دکتر چهرازی در همان سالها دست به تاسیس یک آسایشگاه روانی خصوصی درمحله فرح آباد زد که به آسایشگاه چهرازی شهرت یافت.
+ سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۴۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: