دکتر معصومه گودرزی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸

معرفی کتاب Exploring Local History

معرفی کتاب Exploring Local History کتاب Exploring Local History یکی از منابع معتبر تاریخ محلی نوین اثر مشترک james Griffin & Tim lomas است که در دوازده فصل تدوین شده است...
گذاری در تاریخ محلی
کتاب Exploring Local history توسط James Griffin & Tim Lomas در دوازده فصل تدوین شده است.
جیمز گرفین و تیم لوماس، این راهنمای گرانبها را برای شروع و دنبال کردن جستجو و کاوش در عرصه های تاریخ محلی نگاشته اند . موضوعات تحت سرفصل های مقاله ای مرتب شده اند و شامل جمعیت های محلی ، زندگی در شهرها ، حومه شهرها ، زندگی بومی ، آموزش ، سرگرمی و فراغت ، اشتغال ، دولت محلی ، کلیسا ، قانون و مراتب نظامی و فلاکت می باشد. برای هرکدام از این موضوعات قسمت هایی وجود دارد که دامنه ای از جنبه هایی که اغلب تاریخ دانان محلی جستجو می کنند را پوشش می دهد. اگر در این کتاب عمیق شوید و عمق مطالب آن را درک کنید، کاوش در تاریخ محلی را به خود آموزش می دهید . این آگاهی شما را توانمند می سازد و کمک می کند تا یک تاریخدان محلی مطلع شوید.
تمام زندگی ما مجموعه ای از گذشته و تاریخ خاندانی ما است و این تاریخ تمایل دارد که راهش را به سمت ما پیدا کند. زمانی اجداد ما بر این کره خاکی زندگی سپری کردند، خوردند ،خوابیدند، زاد وولد و کار کردند. مطالعه مکانها ، روش زندگی آنها ،تعاملات و دستاوردهای آنان به ما کمک می کند تا اسراری از گذشته برای بهبود شرایط فعلی ما افشاء شود. مطالعه تاریخ محلی هیجان برانگیز است و به مثال جادویی برای سیر در قرون گذشته ، مطالعه اشیاء و اسناد قدیمی و اکتشافات جدید است . گذر در تاریخ محلی نقطه تبادلی میان ما و مردمانی که در ادوار گذشته زندگی می کردند فراهم می کند. در نهایت آنچه که مبین است، این که گرچه شرایط زندگی در ادوار مختلف متفاوت بوده اما احساسات و انگیزه های مشابهی وجود داشته است.
عناوین فصول و رئوس مطالب این کتاب معرفی می گردد تا راهنمایی برای مسیر پژوهش محلی کاران باشد.
عنوان فصل ها و رئوس مطالب به شرح زیر می باشد:
در فصل اول این کتاب به این موارد پرداخته شده است. چه چیز را باید مطالعه کنیم؟چرا باید مطالعه کنیم؟ چرا در مسیر پژوهش به دردسر می افتیم؟ به دنبال چه می گردیم و چرا پژوهش می کنیم؟ گستردگی حوزه تحقیق چه میزان باید باشد؟ احتیاط های لازم در پژوهش و مسیر پژوهش به چه سمتی هدایت شود. مطالعه تمام موارد ذکر شده کمک می کند تا پژوهشگر تاریخ محلی مطالعه ای جامع و دقیق داشته باشد.
فصل دوم شامل موارد ذیل می باشد: مقدمه ای بر منابع مورد پژوهش ، اطلاعات کلی در ارتباط با پژوهش ،انواع منابع ، شواهد کتبی ، شواهد تصویری ، شواهد شفاهی می باشد.
فصل سوم: در این فصل به مبحث تولد و مرگ ، وضعیت جامعه محلی مورد مطالعه ، جمعیت جامعه مورد نظر ، عوامل موثر بر افزایش جمعیت آن منطقه پرداخته شده است.
فصل چهارم ، به جایگاه شهر و کشور در مطالعات تاریخ محلی و پیشینه قسمتی از حومه شهرها و پیشینه های آن آن ، پیدا کردن شواهدی برای پیدایش تاریخ قدیم جامعه شما و بررسی زندگی مردم فقیر و غنی ، شناسایی اتفاقات مهم جامعه ، توصیف اشکال جوامع امروزی می پردازد.
فصل پنجم به زندگی خصوصی ، خانه و زندگی ،سرزمین مادری ،ساختار خانه ها ،زندگی خصوصی افراد می پردازد.
فصل ششم ، شامل آموزش و پرورش ، وضعیت آموزش و پرورش قبل از سال 1800 میلادی، توسعه تعلیم تربیت بعد از سال 1800 میلادی ،پیشرفت تعلیم و تربیت در قرن نوزدهم میلادی، یافتن شواهدی برای مدارس جامعه محلی و زندگی در مدرسه می باشد.
فصل هفتم، رئوس کلی این فصل شامل صرفه جویی در زمان ، بررسی فعالیت های تفریحی ، شواهد منتشر شده در طی 200سال گذشته ، فعالیت های تفریحی قرون 19و 20 می باشد.
-فصل هشتم به مشاغل مرسوم در منطقه ، منابع جدید ، شناخت منابع جدید ، سوابقی از زندگی روستایی ما قبل از صنعتی شدن ، تجارت و صنعت آن منطقه می پردازد.
فصل نهم ،اطلاعات جانبی درباره مطالعه موردی جاده ها و ارتفاعات ، سیستم حمل و نقل و پیشینه آن ارائه می دهد.
فصل دهم، شامل قواعد کنترل زندگی جامعه محلی و کنترل دولتی ، قانون و نظم ، علاج فقر و نیاز تغییرنقش کلیسا، جنایت های محلی و مجارات ،زندگی در فقر و تاثیرات آن بر جامعه می باشد.
فصل یازدهم ،مطالعات موردی ،چشم انداز مدیوال ، توصیه های زناشویی و روابط خانوادگی، مطالعه شبکه بریج واتر ،مدارس لینکلن شایر ، حمل و نقل زمینی ، دروازه دشت ها ی گسترده شمالی نیوجرسی ، بررسی خانه اپرا می باشد.
فصل دوازدهم به چگونگی خلق یک اثر عالی و یک کار سخت در یک منطقه ، انتخاب های در دسترس در یک منطقه ، سازماندهی مواد ، مطالب و آماده کردن محصول نهایی ،قراردادهایی در زمینه تاریخ محلی ،جمع آوری اطلاعات و انتشارات محلی ، روند انتشارات و جایگاه انتشارات در منطقه می پردازد.
اگر شما فکر می کنید که منطقه محلی تان داستان جالبی برای گفتن دارد و درباره گذشته آن کنجکاو هستید ، این کتاب به شما کمک می کند تا اسرار آن را کشف نمایید.
+ دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۴۸
نظرات
فیروزه  شیریان
فیروزه شیریان، با سلام اثر مذکور به فارسی ترجمه نشده است؟ این کتاب را از کدام انتشارات می توان تهیه کرد؟ با سپاس.
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: