دکتر سید محمود سادات

فعالیت علمی: دبیر اجرایی مجله علمی-پژوهشی گنجینه اسناد
دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی‌ارشد: تاریخ دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۰
کارشناسی: تاریخ دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۸
تحلیل چالشهای اقتصادی و فرهنگی استقرار نظام مشروطه در کاشان
سادات، دکتر سید محمود، این مقاله به بررسی چالش اقتصادی و چالش دینی که در کاشان بر سر راه ایجاد ساختار مشروطه وجود داشت، میپردازد. بستر اقتصادی کاشان میراثدار وضعیت نابسامان اقتصادی ایران دورة قاجار بود که پذیرش نظام نوین را با مشکل مواجه میکرد. جامعة کاشان در دورة قاجار جامعه ای ایستاست با عقاید سخت مذهبی که در آن مشروطه و نظام نوین پذیرش نداشت. »ادامه
+ شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۷
نقد یک مدخل محلی در دانشنامه ایران
در دفتر انتشارات کتابخانة ملی، به جلد دوم دانشنامة ایران، اثر مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1386) برخوردم. با تورق آن، مدخل آران و بیدگل نظرم را جلب کرد... »ادامه
+ سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۰
بایدها و نبایدهای تاریخنگاری محلی نوین
تاریخ محلی به جهت ویژگی میان رشته ای خود مابین جامعه شناسی ،تاریخ و جغرافیا قاعدتا باید فلسفه مخصوص به خود را نیز دارا باشد.فلسفه ای مابین فلسفه جامعه شناسی ، تاریخ و جغرافیا .یعنی فلسفه ای که بتواند هر سه جنبه را بپوشاند. جامعه شناسی و جغرافیا کمی شده اند وفلسفه آنها نیز متناسب با مکاتب آنها تغییر یافته است... »ادامه
+ شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۶
اطلاعات تماس
ایمیل: m.sadat@yahoo.com
مطالب
۳ مقاله / همه مقالات