گزارش نشست «نگرشی نو به مکتب شیراز»

گزارش نشست «نگرشی نو به مکتب شیراز»
نشست( نگرشی نو به مکتب شیراز)  با مشارکت انجمن ایرانی تاریخ شعبه فارس این نشست روز 28 آبان ماه 1393 ساعت 9-12 با مشارکت انجمن ایرانی تاریخ شعبه فارس برگزار شد.در این نشست دکتر آیت اللهی و دکتر حلیمی سخنرانی کردند. در آغاز  دکتر رنجبر مدیر مرکز فارس در مورد مبانی دیدگاهها هنری دکتر آیت اللهی سخن گفتند. از برنامه های جنبی این نشست رونمایی از کتاب جلو...
نشست( نگرشی نو به مکتب شیراز)  با مشارکت انجمن ایرانی تاریخ شعبه فارس
 این نشست روز 28 آبان ماه 1393 ساعت 9-12 با مشارکت انجمن ایرانی تاریخ شعبه فارس برگزار شد.
در این نشست دکتر آیت اللهی و دکتر حلیمی سخنرانی کردند. در آغاز  دکتر رنجبر مدیر مرکز فارس در مورد مبانی دیدگاهها هنری دکتر آیت اللهی سخن گفتند. از برنامه های جنبی این نشست رونمایی از کتاب جلوه های هنری مکتب شیراز انتشارات دانشگاه شیراز تألیف دکتر فیزابی و برگزاری نمایشگاه تصویری از ویژگیهای هنر، ادبی، فرهنگی و اجتماعی شیراز بود.
+ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۳۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: