همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه

همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه
دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، دانشگاه تهران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اولین همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه را در 28 بهمن ماه 1399 برگزار می کند.
دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، دانشگاه تهران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اولین همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه را در 28 بهمن ماه 1399 برگزار می کند.
علاقمندان می توانند مقالات و آثار خود را تا 30 آذر 1399 با موضوعات: بینش و روش در تاریخ نگاری از صفویه تا پایان قاجاریه، سیر تحول زبانی در تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه، انواع تاریخ نگاری (محلی، سلسله ای، عمومی و غیره) از صفویه تا پایان قاجاریه، مضامین و درون مایه های تاریخ نگاری از صفویه تا پایان قاجاریه، خاندان های تاریخ نگار از صفویه تا پایان قاجاریه، زمینه های تحول در تاریخ نگاری ایران در دوره قاجار، تقابل تفکر سنتی و مدرن در تاریخ نگاری ایران عصر قاجار، تاریخ نگاری و ناسیونالیسم، صورت بندی مشروطه و تکوین تاریخ نگاری مردم محور و موضوعات مرتبط به دبیرخانۀ همایش به آدرس Historiography@birjand.ac.ir ارسال نمایند.
+ شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۳۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: