ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان در شهر دزفول ۱۳۳۵- ۱۳۵۵ ش./ ۱۹۵۶- ۱۹۷۶ م.
نگارنده: دکتر غلامرضا درکتانیان
نگارش: اردیبهشت ۱۳۹۶
به منظور ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان در دورة پهلو ی در توسعة دزفول، تحقیق حاضر از نوع پژوهش تاریخی با ترکیبی از روش های توصیفی ، روایی، و تحلیلی انجام شد. در این پژوهش بیان می کنیم که طرح عمران منطقه ای خوزستان شامل احداث سد دز، تأمین آب اراضی کشاورزی برای 125 هزار هکتار از اراضی زیر سد دز، تولید برق، و طرح کشت و صنعت در منطقة دزفول باعث افزایش دو تا چهار برابری محصولات کشاورزی و کشت های سودآور، انجام شدن امور بنیادی، و اصلاح زیرساخت ها از جمله ساخت راه و عمران شهری، احداث مدارس، درمانگاه، و آموزش و بهداشت شده است که بر اثر آن دزفول توسعه پیدا کرد و به مهم ترین قطب کشاورزی کشور تبدیل شد. هم چنین مشخص شد رشد فضایی و کالبدی شهر افزایش چشمگیری نسبت به سال های قبل از اجرای این طرح داشته است.
+ شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: