سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰

تاریخ‌های گمشده و پنهان

تاریخ‌های گمشده و پنهان امروز فیلمی در حدود دو دقیقه در شبکه اجتماعی دیدم و ذهن مرا مشغول کرد. فیلم در مورد اولین اتومبیل خانوادۀ بنز بود که توسط شرکت مرسدس بنز ساخته شده بود در این فیلم کوتاه اطلاعاتی مهمی به نمایش گذاشته شده بود و مهم‌تر از آن ثبت اولین پمپ بنزین دنیا... در 5 اوت 1888 در روستای ویسلاک آلمان
تاریخ های گمشده
امروز فیلمی در حدود دو دقیقه در شبکه اجتماعی دیدم و ذهن مرا مشغول کرد. فیلم در مورد اولین اتومبیل خانوادۀ بنز بود که توسط شرکت مرسدس بنز ساخته شده بود در این فیلم کوتاه اطلاعاتی مهمی به نمایش گذاشته شده بود و مهم‌تر از آن ثبت اولین پمپ بنزین دنیا... در 5 اوت 1888 در روستای ویسلاک آلمان
شاید کمی گیج کننده باشد آیا قبل از ساخت ماشین، پمپ بنزین وجود داشته است؟. مگر چنین چیزی امکان دارد!!! این مکان نه پمپ بنزین بلکه داروخانه ایست که از آن مادۀ احتراقی به نام "لگروین" خریداری شده است. لگروین برای از بین بردن لکه‌های لباس استفاده می‌شده است.
این رویداد حادثۀ مهمی بود در زندگی انسانها و شاید کمتر کسی از آن اطلاع داشته است. کالسکۀ بدون اسب و واکنش مردم که این جادو و جادوگریست. در این فیلم کوتاه به خوبی تاریخچه و سابقۀ اولین اتومبیلرانی در تاریخ آلمان و واکنش مردم ثبت شده است. در جامعۀ ایرانی نیز تاریخچه های متعددی از شغل ها و حرف، ابزارها و صنایع دستی، کسب و کارها و غیره وجود دارد اما بسیاری از آنها یا فراموش شده و یا در حال فراموشی است. مطلعین یا محدود و انگشت شمارند و یا هیچ اطلاعی در مورد آن وجود ندارد...
توجه به تاریخ ها و سوابق رویدادها و حادثۀ ها خود در ایجاد یک برند و به نام شدن آن در تاریخ کمک رسان است. آن چه که در جامعۀ ایرانی بسیار کمتر به آن پرداخته شده گاه حرفه و شغلی در خانوادۀ نسل به نسل منتقل شده، اما برای ثبت و ضبط آن اقدامی صورت نگرفته و در دنیای معاصر امروز رو به فراموشی است و چراغ آن رو به خاموشی است. ثبت این امور خود تاریخ و هویت دیروز و فردای جامعه است. جامعۀ که به دلیل ورود شتابان به دنیای مدرن هر روز از گذشتۀ خود بیش‌تر دور می شود. ثبت این وقایع به مرور زمان در مناطق جغرافیایی مختلف منجر به تاریخ نگاری در حوزه های مختلف و به مرور زمان اطلاعات تاریخی را به همراه خواهد داشت.
+ پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: