دکتر ولی‌الله مسیبی

تخصص: نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
سردبیر : سردبیر پایگاه اینترنتی تاریخ محلی ایران

نقش آموزه های دینی یک دهه قبل از انقلاب در شکل گیری مؤلفه های ایثار و شهادت رزمندگان

نقش آموزه های دینی یک دهه قبل از انقلاب در شکل گیری مؤلفه های ایثار و شهادت رزمندگان چکیده مقاله ارائه شده در همایش تاریخ شفاهی، مؤلفه های اصلی شکل گیری هسته سخت رزمندگان در جبهه های جنگ واینکه چه عواملی باعث این مؤلفه ها شده است ، از موضوعاتی می باشد که هنوزهم که بیش از سه دهه از شروع جنگ می گذرد به درستی رمز گشائی نشده است...
پیوست‌ها
چکیده مقاله ارائه شده در همایش تاریخ شفاهی
مؤلفه های اصلی شکل گیری هسته سخت رزمندگان در جبهه های جنگ واینکه چه عواملی باعث این مؤلفه ها شده است ، از موضوعاتی می باشد که هنوزهم که بیش از سه دهه از شروع جنگ می گذرد به درستی رمز گشائی نشده است .باشروع جنگ عراق علیه ایران ،توده عظیمی از مردم بویژه جوانان ازتمام علایق و وابستگی های مادی خود گذشته بر اساس آموزه هاو اعتقادات دینی،مذهبی وملی خود به دفاع از دین وکشور پرداختند . رزمندگانی که اکثر آنها سنی کمتر از 30 سال داشتند وشخصیت اعتقادی آنها قبل از انقلاب اسلامی شکل گرفته بود .سعی ما در این مقاله رمز گشائی از محور های اساسی شکل گیری هسته سخت رزمندگان یک دهه قبل از انقلاب می باشد.
فرض ما بر این است که مباحث روحانیون در مساجد ،تلاشهای معلمان در مدارس ،تشکل ها وانجمن های اسلامی و فعالان دینی ومیهنی در شکل گیری این هسته سخت مؤثر بوده است.علما بر فراز منبر ها سخنرانی می کردند معلمان به طور مخفیانه شاگردانی انقلابی تربیت می کردند بر اساس مصاحبه ها وخاطرات تأکید داشتند که فعالیت های عده ای از معلمان در راستای تربیت فرهنگی بوده است وآموزه های دینی را تبلیغ می کردند انتشار کتابهای مذهبی از دیگر مؤلفه های هسته سخت جوانان می باشد،جوانانی که با شروع جنگ به جبهه ها رفته واز تمام هستی خود برای دفاع از اعتقادات خود ایستادگی کردند. تلاش ما این است که با ارزیابی کتابهای درسی قبل از انقلاب واستفاده از ابزار تاریخ شفاهی میزان تأثیر گذاری هر کدام از مؤلفه های موجود در اعتقادات مذهبی رزمندگان را بررسی کنیم.
در این مقاله بر آنیم که به چگونگی شکل گیری شخصیت اعتقادی رزمندگان اسلام در یک دهه قبل از انقلاب با استفاده از متون تاریخی وحافظه تاریخی درقالب تاریخ شفاهی وباروش میدانی وبا بهرگیری از مصاحبه های رزمندگان بپردازیم.محورهای اساسی مقاله همچنین بر آن است که برآورد کند که به چه میزان اعتقادات جوانان در جنگ وایثار واز خود گذشتگی آنها تحت تأثیر شرایط فر هنگی متون درسی قبل ازانقلاب از یک سو واز سوی دیگر تحت تأثیر نماد های مذهبی یا عوامل دیگر قرار داشته است.
+ سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: