دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱، محلیت

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱، محلیت از ویژگی های تاریخ محلی، تمرکز بر محل یا مکانی خاص است، در علم تاریخ، مکان محدوده ی مشخصی است که موضوعات در آن شکل می گیرند، منهدم شده، تغییر شکل یا تداوم می یابند. محدوده ی مکانی در تاریخ محلی می تواند شامل منطقه جغرافیایی وسیع یا یک شهر، محله، روستا، مکان مذهبی، مقبره، تکیه و غیره می باشد.
از ویژگی های تاریخ محلی، تمرکز بر محل یا مکانی خاص است، در علم تاریخ، مکان محدوده ی مشخصی است که موضوعات در آن شکل می گیرند، منهدم شده، تغییر شکل یا تداوم می یابند. محدوده ی مکانی در تاریخ محلی می تواند شامل منطقه جغرافیایی وسیع یا یک شهر، محله، روستا، مکان مذهبی، مقبره، تکیه و غیره می باشد. بنابراین هر محل، شهر یا منطقه نه تنها دارای ماهیت فیزیکی، طبیعی یا فرهنگی خاص خود است ( استنفورد، 1386: ص51 ) بلکه می تواند طیف وسیعی از موضوعات را در خود بپروراند و به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود از محل، شهر یا منطقه ای دیگر متمایز شود ( kamen, 1996: p120).
محلیت در آغاز محلی نگاری ایران در آثاری چون تاریخ قم، نیشابور و بخارا به یک شهر محدود می شود اما افرادی چون ظهیرالدین مرعشی با نگارش کتاب تاریخ طبرستان رویان و مازندران، تاریخ گیلان و مازندران، دامنه ی شهر را به منطقه گسترش داده و در دوره ی قاجار، این محلیت به ایالت محدود شد؛ در آثاری چون فارسنامه ناصری، آثارالعجم و حدیقه ناصری این تغییر به چشم می خورد ( ستوده، 1392: ص33 ).
+ دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۱
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: